LISTA KANDIDATOV VE6 - NOVO MESTO

Seznam kandidatov Gospodarsko aktivne stranke v volilni enoti Novo mesto je sledeči:
JANEZ MURN
JANEZ MURNroj 08.01.1969
naslov: VELIKI OREHEK, VELIKI OREHEK 18
izobrazba: POKLICNI VOZNIK
delo: VOZNIK TRANSPORTERJA
IZTOK VORKAPIĆ
IZTOK VORKAPIĆroj 19.07.1961
naslov: NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 46
izobrazba: SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA
delo: PREDSEDNIK SLO ZVEZE TAJSKEGA BOKSA
IRENA ŠTANGELJ PAVLAKOVIČ
IRENA ŠTANGELJ PAVLAKOVIČroj 08.07.1971
naslov: POTOK, POTOK 53B
izobrazba: UNI. DIPL. BIOLOGINJA
delo: UČITELJICA NARAVOSLOVJA
JOŽE KOBE
JOŽE KOBEroj 26.10.1962
naslov: DOLŽ, LIPNICA 8
izobrazba: MAGISTER ZNANOSTI
delo: PODSEKRETAR
BRANE VOVKO
BRANE VOVKOroj 17.12.1971
naslov: RATEŽ, RATEŽ 11B
izobrazba: EKONOMIST
delo: KOMERCIALIST
MIHAELA TURK
MIHAELA TURKroj 24.11.1964
naslov: PETELINJEK, PETELINJEK 15
izobrazba: MAG. EKO. IN POSLOVNIH VED
delo: VODJA SANITARNEGA ODDELKA
DRAGO PAPEŽ
DRAGO PAPEŽroj 19.07.1961
naslov: TREBNJE, PRIJATELJEVA CESTA 8
izobrazba: DIPLOMIRANI EKONOMIST
delo: VODJA SLUŽBE VZDRŽEVANJA
ALENKA PAPEŽ
ALENKA PAPEŽroj 09.04.1957
naslov: PETELINJEK, PETELINJEK 46
izobrazba: TRGOVSKI POSLOVODJA
delo: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE