LISTA KANDIDATOV VE3 - LJUBLJANA CENTER

Seznam kandidatov Gospodarsko aktivne stranke v volilni enoti Ljubljana center je sledeči:
MARKO MLAKAR
MARKO MLAKARroj 11.07.1967
naslov: VIŠEVEK, VIŠEVEK 41
izobrazba: INŽENIR STROJNIŠTVA
delo: ORODJAR
VERONIKA GLASNOVIĆ
VERONIKA GLASNOVIĆroj 30.09.1959
naslov: ŠM. TOPLICE, ŠMARJEŠKE TOPLICE 68
izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK
delo: POMOČNICA VODJE ODDELKA
ANDREJA MORE
ANDREJA MOREroj 24.11.1994
naslov: LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA ULICA 22
izobrazba: TEHNIK OBLIKOVANJA
delo: OBLIKOVALKA UPORABNIH PREDMETOV
ROSANKA PRESTOR BENKO
ROSANKA PRESTOR BENKOroj 24.12.1968
naslov: PRVAČINA, PRVAČINA 76A
izobrazba: GIMNAZIJSKI MATURANT
delo: PROKURIST V GOSPODARSKI DRUŽBI
SIMON KASTELEC
SIMON KASTELECroj 20.01.1987
naslov: DOLŽ, RAVNICA 16
izobrazba: INŽENIR STROJNIŠTVA
delo: CNC OPERATER
NINO KATONA
NINO KATONAroj 26.08.1990
naslov: GORICA, GORICA 35
izobrazba: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
delo: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE
MOMČILO LALIĆ
MOMČILO LALIĆroj 21.03.1950
naslov: LJUBLJANA, GREGORINOVA ULICA 10
izobrazba: INŽENIR ELEKTROTEHNIKE
delo: PROJEKTANT
NEJC KOBE
NEJC KOBEroj 05.10.1988
naslov: DOLŽ, LIPNICA 15
izobrazba: MAGISTER INŽENIR LESARSTVA
delo: MONTER RAZSTAVNIH PROSTOROV