LISTA KANDIDATOV VE8 - PTUJ

Seznam kandidatov Gospodarsko aktivne stranke v volilni enoti Ptuj je sledeči:
MAJA KOBE
MAJA KOBEroj 31.05.1989
naslov: DOLŽ, LIPNICA 8
izobrazba: MAGISTRA, INŽENIR STROJNIŠTVA
delo: KONSTRUKTER
VALENTIN TRAJBAR
VALENTIN TRAJBARroj 22.12.1963
naslov: CANKOVA, CANKOVA 67B
izobrazba: RTV MEHANIK
delo: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE
IVICA BRULC
IVICA BRULCroj 14.12.1959
naslov: STOPIČE, STOPIČE 17
izobrazba: INTERNA KVALIFIKACIJA, LABORANT
delo: UPOKOJENKA
MILAN ZAMUDA
MILAN ZAMUDAroj 22.05.1971
naslov: SPUHLJA, SPUHLJA 100C
izobrazba: MAG. ZNANOSTI LESARSTVO
delo: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE
KRISTINA VARGAZON
KRISTINA VARGAZONroj 22.09.1966
naslov: CVEN, CVEN 14
izobrazba: DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA
delo: VZGOJITELJICA
ANJA SEVER
ANJA SEVERroj 30.06.1989
naslov: MURSKA SOBOTA, STARA ULICA 10
izobrazba: UNI. DIPL. ING. KEM. TEHNOLOGIJE
delo: RAZVOJNI TEHNOLOG
RUDI MATJAŠIČ
RUDI MATJAŠIČroj 01.12.1968
naslov: GRADIŠKA, GRADIŠKA 83
izobrazba: MAGISTER POSLOVNIH VED
delo: POŠTNI USLUŽBENEC
DANIEL VARGAZON
DANIEL VARGAZONroj 28.08.1963
naslov: CVEN, CVEN 14
izobrazba: UNIV.DIPL.ING. STROJNIŠTVA
delo: VODJA KMETIJE
ERNEST BRANSBERGER
ERNEST BRANSBERGERroj 28.08.1957
naslov: ČERNELAVCI, DOLGA ULICA 79
izobrazba: GRADBENI TEHNIK
delo: PROKURIST GOSPODARSKE DRUŽBE
SLAVKO ŠEGA
SLAVKO ŠEGA roj 06.06.1955
naslov: STANOŠINA, STANOŠINA 7
izobrazba: AVTOMEHANIK
delo: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE