LISTA KANDIDATOV VE1 - KRANJ

Seznam kandidatov Gospodarsko aktivne stranke v volilni enoti Kranj je sledeči:
DRAGO GORIČAN
DRAGO GORIČANroj 08.12.1961
naslov: NAKLO, STARA CESTA 27
izobrazba: DIPL. UPR. ORG.
delo: SVETOVALEC
HINKO DEBELAK
HINKO DEBELAKroj 11.02.1969
naslov: NAKLO, KRAKOVO 17
izobrazba: SLIKOPLESKAR
delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
BRANKO KOVAČ
BRANKO KOVAČroj 29.10.1983
naslov: NOVO MESTO, CEGELNICA 6
izobrazba: MAG. DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE
delo: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE
GREGOR GRAŠIČ
GREGOR GRAŠIČroj 28.02.1970
naslov: KRANJ, CANKARJEVA ULICA 14 A
izobrazba: GIMNAZIJSKI MATURANT
delo: ORG. KULTURNEGA PROGRAMA
EVA GORIČAN
EVA GORIČANroj 16.08.1990
naslov: NAKLO, STARA  CESTA 29
izobrazba: DIPL. MED. ODNOSOV
delo: SAMOSTOJNA PODJETNICA
KATARINA KOVŠCA
KATARINA KOVŠCAroj 21.09.1992
naslov: VELIKA RAČNA, VELIKA RAČNA 48
izobrazba: GIMNAZIJSKI MATURANT
delo: ŠTUDENT
ANJA NOVAK
ANJA NOVAKroj 08.06.1985
naslov: PODBREZJE, PODBREZJE 103
izobrazba: MAG. UPR. VED.
delo: STROKOVNA SODELAVKA
ALOJZ KOBE
ALOJZ KOBEroj 07.02.1970
naslov: RATEŽ, RATEŽ 67
izobrazba: UNIV. DIPL. ING. LESARSTVA
delo: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE