Image
Image

BIOGRAFIJA

Izobrazba: univ. dipl. obramb., urarski mojster

Rojen 13. septembra 1965 v Čapljini kot kot drugi izmed štirih otrok častnika JLA in gospodinje. Po končani osnovni šoli maturiral na Vojaški gimnaziji Franc Rozman-Stane v Ljubljani in šolanje nadaljeval na Vojaški akademiji v Beogradu in Banja Luki. Tik pred diplomo je na lastno zahtevo 2. junija 1988 zapustil JLA.

Od leta 1988 do 1992 je bil zaposlen kot računalniški programer v PS Mercator. Leta 1991 je kot prostovoljec aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni in bil odlikovan s Srebrno Maistrovo medaljo.Takoj po vojni je zapustil TO in se zaposlil pri urarskem mojstru Stanetu Kajfežu v Ljubljani, opravil urarski pomočniški izpit ter izpit za trgovskega poslovodjo. Leta 1996 dokončal študij ob delu na Fakulteti za družbene vede, smer politologija - obramboslovje in prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za diplomsko delo, nato je ustanovil lastno podjetje. V Centru strokovnih šol Celje je pridobil strokovno poklicno izobrazbo urar in zlatar-filigranist, nato pa pri OZS opravil še urarski mojstrski izpit. S soprogo se preživljata z urarstvom in zlatarstvom v družinskem podjetju s petimi zaposlenimi.

V Območni obrtni zbornici Ljubljana-Bežigrad je aktiven že dlje časa. Več mandatov je bil član skupščine, nato upravnegao obora, trenutno je predsednik OOZ Bežigrad. Interese stroke zastopa v Odboru urarjev pri Sekciji zlatarjev in urarjev OZS; je član Upravnega odbora OZS, predsednik Komisije za razdelitev članarine in predsednik Odbora za gospodarstvo.

Je poročen in oče štirih otrok.

Alojz Kovšca - govor na 16. Forumu obrti podjetništva v Portorožu, 11. maj 2018

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je 11. maja 2018 udeležil 16. foruma obrti in podjetništva v Portorožu. na katerem so predstavljene zahteve slovenske obrti in podjetništva 2018. Predsednik je v uvodu tudi nagovoril navzoče.

Alojz Kovšca, stranka GAS o 16. Forumu obrti in podjetništva v Portorožu, 11. 05. 2018

Alojz Kovšca, predsednik Gospodarsko aktivne stranke - GAS o 16. Forumu obrti in podjetništva v Portorožu, 11. 05. 2018 in o prizadevanju stranke GAS za izboljšanje položaja obrtnikov in podjetnikov.