Image
Image

O nas

Od ostalih strank nas loči dejstvo, da prihajamo večinoma iz malega gospodarstva, da zaposlujemo družinske člane in delavce. Mi smo tisti, ki polnimo državni proračun in ustvarjamo delovna mesta. Težo krize smo začutili v polni meri skozi nižanje kupne moči naših strank, višanje davkov, plačilno nedisciplino in neažurnost sodišč ter nelojalno konkurenco sive ekonomije in dela na črno. Na naš račun so se reševali veliki in neučinkoviti gospodarski sistemi, krpale bančne luknje in reševala tekoča likvidnost državnega proračuna. Cena za takšno početje je bila visoka. Malo gospodarstvo je utrpelo veliko izgubo delovnih mest in konkurenčnosti.

Nahajamo se na prelomni točki, ko je še možno ohraniti najvitalnejši del gospodarstva in ga usmeriti na evropske trge ter obrniti tok dogodkov v smer okrevanja države kot enotnega gospodarskega sistema.

Zaradi naše jasne vizije v svoje vrste vabimo vse, ki se zavedate resnosti težav in nujnosti ukrepov, s katerimi še lahko spodbudimo okrevanje slovenskega gospodarstva. Nagovarjamo delodajalce, delojemalce in tudi upokojence, saj zagotavljamo polnjenje pokojninske blagajne. Računamo na glasove mladih, ki jih želimo zaposlovati doma, da jim ne bo treba s trebuhom za kruhom po svetu.
Odločno zagovarjamo uvajanje sprememb po legitimni in demokratični poti in nasprotujemo politiki ulice, ker gospodarstvo lahko učinkovito deluje le v stabilnem družbenem okolju. Zagovarjamo svobodno podjetniško iniciativo in pravni red ter socialno pravično državo.

V stranki združujemo interese člani z različnimi svetovnimi nazori. Naš skupni imenovalec je zavest, da družba lahko obstaja in se razvija zgolj na zdravih ekonomskih temeljih. Kot temeljni cilj smo si zastavili zagotavljanje ekonomskih pogojev za obstoj Republike Slovenije in dobrobit naših državljanov.

Vodstvo stranke sestavljamo ljudje, ki živimo z gospodarstvom in za gospodarstvo. Nismo poslovno povezani z državo in v primeru volilnega uspeha ne bomo »vnovčevali zaslug« pri javnem sektorju, kot se je to praviloma dogajalo strankam, ki so v preteklosti obvladovale nacionalno ekonomijo.
Med temeljne naloge smo uvrstili spremembe v obsegu financiranja javnega sektorja po zmožnostih gospodarstva, podjetništvu prijaznejšo davčno politiko, vzpostavitev prožnega trga dela, transparentno privatizacijo bančnega sistema, olajševanje administrativnih postopkov v skladu s potrebami gospodarstva, vzpostavitev učinkovitega gospodarskega pravosodja, sistema izobraževanja, ki bo mlade bolj kot doslej  usmerjal k gospodarskim poklicem ter usposobitev naše javne uprave za učinkovito delo v evropskem okolju (črpanje sredstev EU in uveljavljanje interesov slovenskega gospodarstva).

Stranka GAS želi delovati popolnoma transparentno in nima v ozadju nikakršnega političnega patronata. Financira se izključno iz članarin in prostovoljnih prispevkov občanov. Nima ustanovljene nobene pravne osebe, niti društva, ki bi ji služilo kot obvod za financiranje iz virov pravnih oseb. S svojim delovanjem želimo postaviti nov standard v slovenskem političnem prostoru in pokazati, da se da politiko voditi na dostojanstven način.

V drugih strankah ne vidimo nasprotnikov, temveč  enakopravne partnerje pri iskanju boljših rešitev za prihodnost Slovenije. Pripravljeni smo na iskanje različnih kompromisov, a nikakor v škodo gospodarskega razvoja, ki edini zagotavlja trajno materialno osnovo  za življenje vseh naših državljanov – delodajalcev, delavcev, upokojencev in mladih.

Pridružite se nam, da bomo Lahko Gradili Skupaj boljšo Slovenijo!
Alojz Kovšca, predsednik