Image

OSLOVSKA SENCA - BOJ in DELITEV


Kakor mi je znano smo v letu 2020?! Mar ne?

V medijih, še posebej pa na družbenih omrežjih, opažam delitev na zgornje, spodnje, leve in desne. In menda večina teh našo družbo ponovno vrača v 50-ta oziroma 40-ta leta.

Spopadata se dve ideologiji, vsaka pa v ozadju podpira neko politično in ekonomsko ureditev.  

Pogled v preteklost nas pripelje do FEVDALNE UREDITVE, kjer je imel fevdalec oblast nad vsem - nad nebom, zemljo in podzemljem. In prav tako popolno oblast nad ljudstvom.

Ali najdete povezavo med prej omenjenima usmeritvama in fevdalizmom? Poglejmo na primer Kitajsko. Je gospodarska velesila s komunistično ureditvijo... Če pa pogledamo njihovega vodjo, vidimo, da ima »skoraj« absolutno oblast. Po tem takem je komunistični fevdalec oziroma fevdalec.

Kapitalizem pomeni akumulacijo kapitala. Matematično gledano, ker je količina dobrin omejena to pomeni, da se bo na koncu seštevka pojavil en kapitalistični fevdalec oziroma fevdalec.

Oba primera govorita le eno: ne glede po kateri poti bomo šli, bo ljudstvo pristalo v suženjstvu fevdalca.

Zato vas sprašujem, ali ni bolje združiti sile in se poenotiti v smeri napredka naše družbe?! Zakaj? Zato, da bomo mi in naši otroci imeli boljšo prihodnost!

Mar ni bolje podpreti naše gospodarstvo in ne multinacionalk, da  se ustvarja dodano vrednost pri nas?

Kaj ni bolje upoštevati našo ustavo, ki govori o socialni državi?

Kaj ni bolje boriti se za višanje standarda nas vseh?

Kaj ni bolje zavzemati se za zdravo okolje, tako naravo kakor tudi medčloveške odnose?

Kaj ni bolje boriti se za znane in enostavne zakonske pogoje?

Kaj ni bolje boriti se za samooskrbo s hrano in energijo?

Kaj ni bolje zavzemati se in izbirati pot po kateri bo ta fevdalizem za večno pokopan v preteklosti?

V naši stranki GAS se borimo za te in za druge vrednote! Za kaj se borite vi?

                                                                                                                  Članica stranke GAS Mojca